Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Xin lưu ý rằng việc sử dụng và truy cập vào trang web linkcacuoconline.com (dưới đây gọi là “trang web”) là dưới sự chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này mà không có bất kỳ giới hạn nào.

  1. Thông tin Tuyên Bố: Mọi thông tin trên trang web chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật của bất kỳ thông tin nào trên trang web.

  2. Liên Kết Bên Ngoài: Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính xác hoặc tính khả dụng của các trang web đó.

  3. Miễn Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý: Mọi sự sử dụng của thông tin trên trang web hoặc thông tin từ các trang web liên kết là trách nhiệm của bạn riêng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng thông tin trên trang web.

  4. Thay Đổi và Cập Nhật: Chúng tôi có thể thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này mà không cần báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi này được đăng tải sẽ được coi là chấp nhận các thay đổi đó.

  5. Luật Pháp Áp Dụng: Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi và phải được hiểu theo luật pháp hiện hành của Việt Nam.

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Xin cảm ơn!