Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau đây trước khi sử dụng website linkcacuoconline.com. Bằng cách truy cập và sử dụng website này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản này, xin vui lòng ngừng sử dụng website ngay lập tức.

1. Sử dụng Website

1.1. Bằng cách sử dụng website linkcacuoconline.com, bạn đồng ý sử dụng nó chỉ cho các mục đích hợp pháp và theo các điều khoản được quy định tại đây.

1.2. Bạn cam kết rằng tất cả thông tin bạn cung cấp khi sử dụng website này là chính xác, đầy đủ và cập nhật.

1.3. Chúng tôi giữ quyền tạm thời hoặc vĩnh viễn ngừng hoạt động website hoặc thay đổi nội dung mà không cần báo trước.

2. Bản Quyền

2.1. Tất cả các nội dung trên website, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, video, âm nhạc và mã nguồn, đều thuộc bản quyền của linkcacuoconline.com hoặc các bên thứ ba liên quan.

2.2. Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên website này cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

3. Bảo Mật Thông Tin

3.1. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo Mật của chúng tôi.

3.2. Bạn hiểu và chấp nhận rằng việc truyền thông tin qua internet không thể đảm bảo hoàn toàn an toàn và có thể bị xâm phạm.

4. Hạn Chế Trách Nhiệm

4.1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng website này.

4.2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung của các trang web bên ngoài mà chúng tôi có thể liên kết đến.

5. Thay Đổi Điều Khoản

5.1. Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng này vào bất kỳ lúc nào. Việc sử dụng website sau khi các thay đổi này có hiệu lực sẽ được xem là sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản được sửa đổi.

6. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào về các điều khoản sử dụng này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected] hoặc thông tin liên hệ khác được cung cấp trên website.