Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Cảm ơn bạn đã truy cập vào linkcacuoconline.com (sau đây được gọi là “chúng tôi”, “của chúng tôi”, hoặc “trang web”). Chúng tôi rất quan trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và cam kết duy trì mức độ cao nhất về sự bảo mật và bảo vệ dữ liệu của bạn. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ về cách thức chúng tôi xử lý thông tin của bạn.

Thông tin thu thập và sử dụng

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân từ bạn. Thông tin này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập, trang web bạn đã truy cập trước đó và thời gian bạn đã dành trên các trang của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi và để phát triển dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, tham gia cuộc trò chuyện trực tuyến hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin thanh toán. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ cho bạn và không bao giờ chia sẻ thông tin này với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và có các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ thông tin của bạn khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép.

Tuy nhiên, việc truyền thông tin qua internet không thể đảm bảo 100% an toàn. Do đó, mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách tốt nhất, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính an toàn tuyệt đối của bất kỳ thông tin nào bạn gửi cho chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến.

Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn. Để làm điều này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin ở phần cuối của chính sách này.

Sự thay đổi vào Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian để phản ánh các thay đổi trong thực tiễn thông tin của chúng tôi. Bất kỳ thay đổi nào vào Chính sách Bảo mật sẽ được đăng lên trang web này và bạn được coi là đã chấp nhận các điều khoản của Chính sách Bảo mật sau khi các thay đổi đó được công bố.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]

Cảm ơn bạn đã sử dụng linkcacuoconline.com!